Program Partnerstwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Celem Programu Partnerstwa APS jest wspieranie placówek edukacyjnych w zakresie wymiany wiedzy, stosowania
dobrych praktyk oraz wdrażania nowatorskich działań edukacyjnych.

Udział w kursie lokuje Państwa przedszkole w prestiżowym gronie organizacji skupionych w Programie

KORZYŚCI DLA PRZEDSZKOLA W RAMACH PROGRAMU PARTNERSTWA APS

Współpraca w ramach programu jest bezpłatną kontynuacją świadczeń skierowanych do kadry pedagogicznej oraz przedszkola. Okres realizacji świadczeń w ramach programu: grudzień 2016 r. – listopad 2017 r.

CERTYFIKAT DLA PLACÓWKI

Otrzymanie tytułu "Przedszkole uczące się" w formie certyfikatu podpisanego przez Rektora APS.

DOSTĘP DO NEWSLETTERA

Dostęp do newslettera edukacyjnego z najnowszymi informacjami na temat edukacji przedszkolnej obejmującego m.in.: specjalistyczne artykuły, informacje o trendach w edukacji przedszkolnej, zaproszenia na wydarzenia, informacje o dofinansowaniach i konkursach dla przedszkoli.

WARSZTATY DLA DZIECI

Najbardziej aktywni uczestnicy kursu otrzymają bezpłatne warsztaty dla 15-20 osobowej grupy dzieci z zakresu edukacji technicznej. Zajęcia realizowane są w siedzibie przedszkola przez specjalistów APS.

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Najbardziej aktywni uczestnicy kursu otrzymają nieodpłatne zaproszenie na całodniowe, stacjonarne szkolenie z zakresu edukacji technicznej, które zostanie zrealizowane w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Przedszkole/nauczyciel pokrywa jedynie koszt dojazdu.

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ

Najaktywniejsi uczestnicy kursu otrzymają zaproszenie na bezpłatną konferencję związaną z tematyką kursu. Wydarzenie odbędzie się w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Przedszkole/nauczyciel pokrywa jedynie koszt dojazdu.

RABATY

Rabaty na szkolenia stacjonarne dla Rady Pedagogicznej realizowane przez specjalistów APS.

Zobacz szkolenie

MOŻLIWOŚĆ PUBLIKACJI ARTYKUŁU

Możliwość publikacji artykułu o współpracy Państwa placówki z APS w lokalnych mediach (materiał zostanie przygotowany przez APS).

PROMOCJA

Stworzenie wizytówki online na stronie www.przedszkola-aps.edu.pl