Zaproszenie do udziału w kursie

"Od ponad trzydziestu lat spotykamy się na konferencjach, wykładach otwartych oraz warsztatach. Zajmujemy się tam porządnym wychowaniem dzieci, a także dobrą edukacją. Tym razem chcemy skorzystać z nowoczesnych środków przekazu. Oferujemy kurs, składający się z wykładów – pokazywanych ćwiczeń i autentycznych zajęć z dziećmi w przedszkolu. Kurs ten organizowany jest przez Akademię Pedagogiki Specjalnej. Jest to gwarancja najwyższej jakości. Serdecznie zapraszam."

Prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSIE → kliknij tutaj


Treści merytoryczne dotyczące
modułu pierwszego

Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci
wraz z edukacją matematycznąprof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O MODULE PIERWSZYM
→ kliknij tutaj ←


Treści merytoryczne dotyczące
modułu drugiego

Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci
wraz z edukacją technicznądr Jan Amos Jelinek

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O MODULE DRUGIM
→ kliknij tutaj ←Program Partnerstwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej


Celem Programu Partnerstwa APS jest wspieranie placówek edukacyjnych w zakresie wymiany wiedzy, stosowania dobrych praktyk oraz wdrażania nowatorskich działań edukacyjnych.

Współpraca w ramach programu jest bezpłatną kontynuacją świadczeń skierowanych do kadry pedagogicznej oraz przedszkola.

Udział w kursie lokuje Państwa przedszkole w prestiżowym gronie organizacji skupionych w Programie Partnerstwa APS.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KORZYŚCIACH DLA PRZEDSZKOLA
→ kliknij tutaj ←
CERTYFIKAT dla placówki

"Przedszkole uczące się"

Warsztaty dla dzieci

Bezpłatne warsztaty dla dzieci

Warsztaty dla nauczycieli

Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli

Promocja

Bezpłatna promocja przedszkola

Pomoce dydaktyczne

Bezpłatne pomoce dydaktyczne
i metodyczne dla nauczycieli

Rabaty

Wysokie rabaty na szkolenia dla Rady Pedagogicznej

Koszt zgłoszenia wszystkich nauczycieli z jednego przedszkola wynosi 900 zł netto (+23% VAT)

Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2016 r.


Jednorazowa opłata umożliwia udział w kursie wszystkich chętnych nauczycieli pracujących w Państwa przedszkolu.

Nie określamy limitu osób uczestniczących w e-learningu.Udział w kursie lokuje Państwa przedszkole w prestiżowym gronie organizacji skupionych
w Programie Partnerstwa APS.

ZAKUP KURSU → kliknij tutaj

Pobierz list przewodni Rektora APS

Pobierz ulotkę informacyjną